Warsztaty „Pacjent Podmiotem Systemu Opieki Zdrowotnej”

W miniony piątek (12.04.2024) w Warszawie odbyły się warsztaty „PACJENT PODMIOTEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ”, zorganizowane przez Stowarzyszenie SANITAS.
Uczestniczyło w nich 30 liderów organizacji pacjentów oraz przedstawiciele decydentów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Gościem Honorowym spotkania był Pan Marek Augustyn – zastępca prezesa NFZ.

Podczas warsztatów, gość z Czech – Robert Hejzak, prezes Narodowego Stowarzyszenia Organizacji Pacjentów, parasolowej organizacji skupiającej 47 organizacji z 36 obszarów terapeutycznych przedstawił definicję i zasady działania tej organizacji, jej współpracy z instytucjami publicznymi, producentami technologii medycznych oraz sposoby pozyskiwania środków na działania. Ekspertka Eliza Szadkowska zaprezentowała modele działania organizacji parasolowych w innych krajach.

Prezentacja Robert Hejzak Prezentacja_Agenda_PAJCENT PODMIOTEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ_LR

 

PACJENT PODMIOTEM_POPRAWIONE

 

Poland_patient organizations

 

12 kwietnia 2024 definicja i rola organizcji pacjenckich w innych krajach-skompresowany

Podczas pracy w grupach i ożywionej debaty liderzy oraz eksperci dyskutowali na temat definicji organizacji pacjentów, która powinna obowiązywać w Polsce, a także o możliwości wsparcia finansowego organizacji pacjentów oraz wypracowania ścieżek współpracy z instytucjami publicznym, zwiększenia roli organizacji pacjentów w partycypacji w tworzeniu oraz funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, tak aby pacjent był jego podmiotem. Mówiono również o potrzebie stworzenia silnej parasolowej organizacji pacjentów, z różnych obszarów opieki medycznej, która reprezentowałaby interesy pacjentów. Spotkanie było pierwszym krokiem do powołani takiej organizacji. Na początek uczestnicy spotkania zamierzają stworzyć wspólną listę najpilniejszych zdaniem pacjentów uzupełnień i zmian w rozporządzeniach, zarządzeniach i ustawach dotyczących opieki zdrowotnej w Polsce. W tym zakresie liczą na współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjentów i parlamentarzystami.© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio