Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Zapisy na drugi cykl warsztatów psychoonkologicznych - zakończone

Zakończyliśmy za­pisy na drugi cykl Warsztatów Psychoonkologicznych.  Kolejne prze­wi­du­jemy na przy­szły rok.

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją z pierw­szego cy­klu Terapii oraz in­for­ma­cjami na te­mat me­tody Simontona