Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

wesprzyj nas

Otwórz swoje serce

Pomóż nam le­piej po­ma­gać innym

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - E-deklaracje

Z po­wodu raka dzien­nie umiera wciąż ogromna liczba lu­dzi a osoby do­wia­du­jące się o cho­ro­bie, czę­sto nie po­tra­fią so­bie z tym poradzić.

Czekamy na tych dla któ­rych ważne jest to co ro­bimy oraz chcą­cych ofia­ro­wać po­moc in­nym.

Przekaż nam 1% podatku

by do­tknąć wspar­ciem tych, którzy zmagają się z cho­robą, oraz zmniej­szyć liczbę osób u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.

KRS 0000382742 na cele statutowe

 

Możesz również po­móc do­ko­nu­jąc wpłaty na nu­mer konta bankowego.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku

10 8642 1184 2018 0027 0836 0001