Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Układ pokarmowy - powikłania w leczeniu onkologicznym

Już jest! Kolejna część. Tym razem Poradnik Układ Pokarmowy. Powikładnia w leczeniu onkologicznym.

 

Postępowanie prowadzone u chorych na nowotwory powinno polegać na stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego oraz wspomagającego. Działania przeciwnowotworowe wspomagające należy stosować równocześnie z wykorzystaniem wszystkich – obecnie dostępnych – metod. Celem wspomagającego postępowania jest opanowanie – całkowite lub przynajmniej częściowe – objawów  związanych z chorobą oraz niepożądanych działań wywołanych przez leczenie przeciwnowotworowe, które są często nieuniknione. Ostateczny sukces leczenia zależy w znacznym stopniu od postępowania wspomagającego, które należy dostosować do indywidualnych potrzeb chorych z uwzględnieniem charakterystyki używanych metod postępowania przeciwnowotworowego.
Więcej 

http://programedukacjionkologicznej.pl/poradnik/uklad-pokarmowy-powiklania-w-leczeniu-onkologicznym/