Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Stanowisko Organizacji Pozarządowych do sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej

Stanowisko Organizacji Pozarządowych do sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej, zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

 

Kilka organizacji wpierających pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi zwróciło się z prośbą o przyjęcie naszego stanowiska do sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

„Zdając sobie sprawę z fundamentalnego znaczenia opracowanego przez Państwa dokumentu dla projektowanych zmian legislacyjnych, pragniemy zwrócić Pańską uwagę ponownie na postulaty do systemu refundacyjnego, które zostały zaprezentowane m.in. na spotkaniu z Panem Ministrem Krzysztofem Łandą w listopadzie ubr. Raz jeszcze zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę naszego stanowiska w trakcie prac, jak również bieżący kontakt w tym procesie.”

Stanowisko organizacji wpierających 

10 postulatów pacjentów onkologicznych do systemu refundacyjnego