Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Sanitas o profilaktyce nowotworowej dla wolontariuszy

W dniach 4–5 paź­dzier­nika w Zboiskach od­by­wało się szko­le­nie dla wolontariuszy .

 

Mieliśmy przy­jem­ność  prze­ka­zać nie­zbędną wie­dzę do­ty­czącą pro­fi­lak­tyki nowotworowej.

Oprócz przy­stęp­nej pre­lek­cji na­szej sa­ni­ta­ski – Lucynki Benedyk, uczest­ni­czy otrzy­mali drobne upominki.

 • sanitas_o_profilaktyce_1.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_2.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_4.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_3.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_5.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_6.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_7.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_8.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_9.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_10.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_11.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_12.jpg
 • sanitas_o_profilaktyce_13.jpg