Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Przemyska onkologia z Mikołajem

Przemyską on­ko­lo­gię rów­niez od­wie­dził Święty Mikołaj z  na­szą Akcją Mikołajkowa Niezpominajka.

 

Jak w Gorlicach, Poznaniu tak i w Przemyślu w rolę Mi­ko­łaja wcie­lił się sam per­so­nel me­dyczny dla któ­rych ważne jest do­bre sa­mo­po­czu­cie pod­opiecz­nych a także ra­dość i po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. 

Oby wię­cej ta­kich otwar­tych serc i em­pa­tycz­nej ka­dry me­dycz­nej.

 

 

 

 

 

 

  • Przemyska_ onkologia_ z_ Mikolajem_Photo4.jpg
  • Przemyska_ onkologia_ z_ Mikolajem_Photo3.jpg
  • Przemyska_ onkologia_ z_ Mikolajem_Photo5.jpg
  • Przemyska_ onkologia_ z_ Mikolajem_Photo2.jpg