Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Postulaty Organizacji Pacjentów Onkologicznych na rękach Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia, Warszawa 28 maja 2012

28 maja or­ga­ni­za­cje pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych w tym Stowarzyszenie SANITAS, zło­żyły swoje po­stu­laty na ręce Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia.

 

W za­łącz­niku pu­bli­ku­jemy ory­gi­nał do­ku­mentu wraz z pod­pi­sami liderów.

 

 

 POSTULATY 12 Organizacji Pacjentow Onkologicznych

(Oryginał do­ku­mentu wraz z pod­pi­sami li­de­rów)