Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Portrety kobiety, Sanok, 15 marca

Konferencja „Portrety ko­biety”, czyli pra­wie wszystko o ko­bie­tach. Sanok, 15 marca– relacja

Spotkanie za­wie­rało II pa­nele dys­ku­syjne. Konferencję po­pro­wa­dziły Grażyna Borek –Prezes Powiatowych Struktur PSL oraz Magdalena Gajewska

 

Do pierw­szego zo­stali za­pro­szeni: Władysław Kosiniak-Kamysz- Minister Pracy i Polityki spo­łecz­nej,  Jan Bury–Szef Klubu Parlamentarnego PPSL, Stanisław Fal- Przedsiębiorca, były Poseł na Sejm, Mariusz Bałaban- Samorządowca, Wojt Gminy Besko oraz Rafał Jasiński – Prezes Zarządu Fundacji „Czas Nadziei”

Panel po­pro­wa­dziła Pani Marta Myćka

W dru­gim pa­nelu wzięły udział ko­biety: Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, Agnieszka Czerwińska – Szefowa Agencji Modelek „Nobodys Perfect”, Anna Nowakowska – współ­za­ło­ży­cielka na­szego Stowarzyszenia Sanitas, Monika Wolańska – Zdobywczyni ty­tułu „Kulturystka Roku 2013” oraz Aleksandra Bożek – Właścicielka Szkoły Wizażu i Stylizacji „Makijaż Art.”

Panel po­pro­wa­dził Pan Kazimierz Wolański

Podczas spo­tka­nia zbie­rano pie­niążki na le­cze­nie cho­rego Miłoszka z Beska.

Spotkanie uświet­niła Monika Brewczak ze swoim ze­spo­łem oraz ucznio­wie Szkoły
Muzycznej w Sanoku.

 • 1960951_669157203142655_506388084_o.jpg
 • 1956758_669157289809313_53298769_o.jpg
 • 1979182_669157249809317_669973889_o.jpg
 • 10003564_669157416475967_1287813239_o.jpg
 • 1601982_669157499809292_986287983_o.jpg
 • 1913446_669157449809297_28692934_o.jpg
 • 10501722_874898935963894_3462820831290702282_n.jpg
 • DSC_0009.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0041.JPG
 • DSC_0043.JPG
 • DSC_0068.JPG