Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Poradnik “Dla niej” już do ściągnięcia bezpłatnie.

W ra­mach ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej “Dla niej mo­żemy wię­cej” są już do ścią­gnię­cia bez­płatne po­rad­niki dla ko­biet cho­rych na no­wo­twory strefy in­tym­nej. Gorąco za­chę­camy do obej­rze­nia i ścią­gnię­cia.

 

http://www.dlaniejmozemywiecej.pl/files/8413/8917/1317/Poradnik_Dla_Niej.pdf