Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Podsumowanie Mikołajkowej Niezapominajki

Ponad  20 od­dzia­łów w 8 pla­ców­kach na te­re­nie ca­łej Polski.

 

Dziękujemy Sponsorom oraz Partnerom. To dzięki Wam po­da­ro­wa­li­śmy uśmiech i ra­dość cho­rym na no­wo­twory. Obdarowaliśmy po­nad 1200 pa­cjen­tów, za­równo ko­biety, męż­czyzn oraz dzieci.