Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Ostatnia tegoroczna Mikołajkowa Niezapominajka - Poznań

Ostatnia te­go­roczna Mikołajkowa Niezapominajka od­była się w Poznaniu. W rolę Świę­tego Mikołaja wcie­lił się prof. Stefan Sajdak wraz z ze­spo­łem medycznym.

 

Atmosfera pod­czas wi­zyty “Mikołaja” była nie­sa­mo­wita, pa­cjentki nie kryły za­sko­cze­nia. Sam fakt obec­no­ści i ideiAkcji, spra­wił im ogromną ra­dość. Właśnie o tą ra­dość i choć małą chwilkę uśmie­chu cho­dzi. By każda osoba prze­by­wa­jąca na od­dzia­łach on­ko­lo­gicz­nych wal­cząca z ra­kiem, zwłasz­cza w okre­sie Śią­tecz­nym miała po­wód by się uśmiech­nąć i uwie­rzyć w siłę sym­bolu Świę­tego Mikołaja.

 

 

 

 

 

 • mikolajki_2.jpg
 • mikolajki_3.jpg
 • mikolajki_1.jpg
 • mikolajki_5.jpg
 • mikolajki.jpg
 • mikolajki_4.jpg