Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Niespodzianka dla poznańskich pacjentek

Z Okazji Dnia Kobiet pod­czas po­ran­nej wi­zyty na od­dzia­łach Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwesytetu Medycznego w Poznaniu, pa­cjentki po­wi­tała miła nie­spo­dzianka.

 

Kierownik Klniki prof. dr hab. Stefan Sajdak wraz z grupą per­so­nelu miło wi­tał Panie, króre nie kryły za­sko­cze­nia. 

Po raz ko­lejny “nasz” Pan pro­fe­sor wpro­wa­dził wyj­kąt­kową at­mos­ferę na sale od­działu. Swoją cha­ry­zmą po­da­ro­wał ra­dość i wniósł wiele uśmie­chu i hu­moru w serca pacjentek.

 

  • niespodzianka_1.jpg
  • niespodzianka_2.jpg
  • niespodzianka_3.jpg
  • niespodzianka_4.jpg