Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Niecodzienny Dzień Kobiet

Serdecznie za­pra­szamy wszyst­kie Panie, które zo­stały do­tknięte cho­robą no­wo­two­rową, bądź ze­tknęły się z nią wśród naj­bliż­szych na wy­jąt­kowy Dzień Kobiet, który od­bę­dzie się 8 marca w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

 

Mamy na­dzieję, że przy­go­to­wane atrak­cje przy­niosą Paniom wiele uśmie­chu i ode­rwa­nie od sza­rej rzeczywistości.


Więcej szcze­gó­łów znaj­duje się na pla­ka­cie.

Gorąco za­pra­szamy i do zobaczenia!