Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Mikołajkowa Niezapominajka w Krośnie

Kolejne od­działy on­ko­lo­giczne od­wie­dziły asy­stentki  Świę­tego Mikołaja.

 

Jak za­wsze naj­wa­zniej­sze były uśmie­chy “na­szych” pa­cjen­tów, któ­rych i tym ra­zem nie bra­ko­wało.

 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_2.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_3.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_1.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_5.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_4.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_6.jpg
 • Mikolajkowa_Niezapominajka_ w_ Krosnie_7.jpg