Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Mikołajkowa Niezapominajka w kolejnych miejscach - Jasło i Krosno

Choć czas Dnia Św. Mikołaja od­dala się co­raz bar­dziej, chcąc do­trzec do wszyst­kich, Św Mikołaj po­pro­sił nas o po­moc.

 

Tym ra­zem od­wie­dzi­ły­śmy Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie.  Kiedy słonko dawno już za­szło i za­pa­dała noc, zapukałyśmy do pierw­szej sali.

Również te­raz, spo­tka­ły­śmy się z mi­łym i otwar­tym przy­ję­ciem. Im wię­cej dni mija od Dnia Św. Mikołaja, tym za­sko­cze­nie i ra­dość pa­cjen­tów więk­sza. Również ze strony per­so­nelu “mi­ko­łajki” były cie­pło przyjęte.

 

 • Jaslo10.jpg
 • jaslo7.jpg
 • Jaslo11.jpg
 • Jaslo8.jpg
 • jaslo5.jpg
 • jaslo4.jpg
 • Krosno7.jpg
 • Krosno5.jpg
 • mikolajki.jpg
 • Krosno3.jpg
 • Krosno2.jpg
 • jaslo6.jpg
 • Jaslo3.jpg
 • Krosno1.jpg
 • Jaslo_1.jpg
 • Jaslo9.jpg
 • Krosno6.jpg
 • mikolajki_1.jpg
 • Jaslo2.jpg
 • mikolajki_2.jpg