Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Mikołajkowa Niezapominajka - odsłona pierwsza - GORLICE

Pierwsza od­słona „Mikołajkowej Niespodzianki 2012” za­wi­tała do Gorlic.

 

Po po­dróży, z ra­do­snymi na­stro­jami z wo­zem peł­nym upo­min­ków zja­wi­ły­śmy się na od­dzia­łach.

Wszystkim do­pi­sy­wały hu­mory, za­równo Paniom jak i Panom, któ­rzy byli pewni, że Św. Mikołaj wy­sy­ła­jąc w za­stęp­stwie „Mikołajki”, obie­cał, że jedną zostawi :-)

W Gorlicach była to na­sza pierw­sza wi­zyta. Dająć uśmiech i wiarę w wy­zdro­wie­nie pa­cjen­tom, same wra­ca­ły­śmy pełne ener­gii do dal­szych czę­ści na­szej Akcji.

Pozdrawiamy  ra­do­sne Panie, dzię­ku­jąc za we­sołe przy­wi­ta­nie i Wasz we­wnętrzny opty­mizm. Tak trzymać. !!!

 

 • 4.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg