Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 - Czas zacząć.

Rozpoczynamy ko­lejny rok Akcji “Mikołajkowa Niezapominajka”, pod­czas któ­rej ob­da­ru­jemy upo­min­kami pa­cjen­tów wal­czą­cych z ra­kiem, któ­rzy okres Świąt Bożego Narodzenia nie mogą spę­dzić w swo­ich do­mach z bli­skimi.

 

Niesiemy uśmiech i wiarę w wy­zdro­wie­nie za­równo ko­bie­tom, nie za­po­mi­na­jąc też o męż­czy­znach. 

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 -
GORLICE
Mikołajkowa Niezapominajka 2012 -
Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie
Centrum Onkologii w Rzeszowie,
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie,
Szpital Specjalistyczny w Sanoku.

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 -
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w   Krośnie

Mikołajkowa Niezapominajka 2012
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

PODSUMOWANIE W LICZBACH

Dziękujemy spon­so­rom bez któ­rych Mikołajkowa Niezapominajka nie mo­głaby się od­być.

 Sprawozdania me­dialne z Mikołajkowej Niezapominajki 2012r.

GORLICE TV HD, 13.12.2012r, Mikołajkowa Niezapominajka 
– esanok.pl | Święty Mikołaj od­wie­dził pa­cjen­tów on­ko­lo­gii w Brzozowie/ 14.12.2012
– brzozowiana.pl / Mikołaj na on­ko­lo­gii w Brzozowie / 13.12.2012
– Magazyn NOWINY/nr243 / 14.12.2012 / Mikołaj do­tarł do szpi­tala
– TVOBIEKTYW / Mikołajkowa Niezapominajka w Brzozowie / 18.12.2012
– Tygodnik Sanocki / nr 50 / 21 grud­nia 2012 / Przynieśli na­dzieję i łzy szczęścia

 Zobacz jak było rok temu