Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Gwiazdka Noworoczna na onkologii w Brzozowie

Z oka­zji Nowego Roku 2012, na od­dzia­łach on­ko­lo­gicz­nych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie roz­da­ły­śmy drobne upo­minki dla pacjentek. 

 

W Gwiazdkę Noworoczną wcie­liła się  psy­cho­log Kinga Midzio, która ob­da­ro­wała sym­bo­licz­nymi upo­min­kami za­sko­czone pacjentki.

Mamy na­dzieję, że roz­po­częty Nowy Rok przy­nie­sie im same ra­do­sne chwile.