Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Gwiazdka Noworoczna na onkologii w Brzozowie

Już po raz drugi w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie za­wi­tała Noworoczna Gwiazdka z życze­niami z oka­zji Nowego Roku.

 

By każdy roz­po­częty dzień do­da­wał na­dziei, wiary i siły. Naszą Gwiazdką była Kinga Midzio-psycholog, która prócz życzeń, po­da­ro­wała wiele uśmie­chu i ra­do­ści pacjentom.