Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Dla Nich-bezplatny poradnik

Jeszcze je­den po­rad­nik w ra­mach kam­pa­nii Dla Niej Możemy Więcej,  bez­płat­nie do ścią­gnię­cia tu­taj www.dlaniejmozemywiecej.pl  - z pew­no­ścią bę­dzie nie­oce­nio­nym wspar­ciem pod­czas cho­roby bli­skiej Ci osoby. Zachęcamy do od­wie­dzin strony.