Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Bezpłatny warsztat - domowa opieka rehabilitacyjna nad chorymi leżącymi

Primum Noscere Pracownia Psychoonkologii za­pra­sza wszey­skie osoby opie­ku­jące się cho­rymi on­ko­lo­gicz­nie na bez­płatny warsz­tat — “do­mowa opieka re­ha­bi­li­ta­cyjna  nad cho­rymi le­żą­cymi”. Szczegóły na pla­ka­cie oraz www.noscere.pl.