Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Bajkowa sobota w szpitalu - zapraszamy już 2 lutego 2014

4 lu­tego — Świa­towy Dzień Walki z Rakiem.

 

Zapraszamy na ak­cję pro­fi­lak­tyczną, skie­ro­waną do dzieci “BAJKOWA SOBOTA W SZPITALU”. Będą to bez­platne ba­da­nia le­kar­skie, la­bo­ra­to­ryjne i ul­tra­so­no­gra­ficzne. Na dzieci cze­kać bę­dzie wiele atrak­cji i nie­spo­dzia­nek. Szczegóły na plakatach.