Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Asystentki Świętego Mikołaja na onkologii w Brzozowie

Nasze dwie­dziny, były mi­łym za­sko­cze­niem dla pa­cjen­tów, spra­wiły im wiele ra­do­ści, wpro­wa­dziły w do­bry na­strój, nie obyło się bez wzru­szeń i wdzięcz­no­ści za tak cie­płe chwile w ten po­nury dzień.

 

Całą ak­cję ko­or­dy­no­wała na­sza Kinga Midzio, psy­cho­log – wska­zu­jąc “Świę­temu Mikołajowi” drogę do pa­cjen­tów, na któ­rych cze­kały „sa­nie” wy­peł­nione po same brzegi, pre­zen­tami i po­zy­tywną ener­gią, która pro­mie­nio­wała na wszyst­kie strony.

 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo1.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo3.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo4.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo2.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo6.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo5.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo7.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo8.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo9.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo10.jpg
 • Asystentki_ z_ Mikolajem_Brzozow_Photo11.jpg