Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

8 marca 2011 z okazji Dnia Kobiet w Młodzieżowym Domu Kultury przy naszym współudziale odbyło się spotkanie promujące Zdrowy Tryb Życia

Jednym z te­ma­tów była pro­fi­lak­tyka raka szyjki ma­cicy oraz raka piersi.

 

Prelekcję na ten te­mat wy­gło­sili Dr Witold Skręt z Rzeszowa oraz po­łożna mgr Iwona Gogoł. Uczestniczkami spo­tka­nia były uczen­nice Gimnazjum nr I oraz mło­dzież z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku.