Szczepienia przeciw wirusowi HPV

Wraz z wieloma innymi Organizacjami ok. 3 lata rozpoczęliśmy intensywne starania, by Polska doczekała się programu bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV,

który powoduje zachorowalność na wiele nowotworów, w tym raka szyjki macicy.
Setki e-maili, wysłanych pism, rozmów, spotkań z decydentami. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że choć nie była to łatwa droga, to było warto nią przejść.
Społeczeństwo potrzebuje teraz jedynie skutecznej edukacji na ten temat.
Wierzymy że studenci medycyny z innych Państw nie będą już przyjeżdżać do Polski, by zobaczyć jak wygląda zaawansowany rak szyjki macicy, co do dziś ma miejsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tych wysiłkach.

Dziękujemy Decydentom, że Polska doczekała się tak ważnego bezpłatnego programu dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa.
© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio