Biała Sobota dla Serca w Sanoku

29 kwietnia , tuż po kończącym się ogólnopolskim tygodniu dla serca, w sanockim Centrum Sercowo Naczyniowym GVM Carint odbyła się Biała Sobota pod hasłem „Wczesne wykrycia, to serca bicie”.

Pomimo, że akcja dedykowana była tylko dla mężczyzn, na badania i konsultacje obowiązywały zapisy. Liczba zainteresowanych była ogromna. Niestety, nie wszyscy chętni mogli skorzystać z tego dnia z powodu zaplanowanych limitów. Mamy jednak nadzieję, że nasza współpraca z CSN GVM Carint w przyszłości zaowocuje i rozszerzeniem tak potrzebnej akcji.” – Anna Nowakowska – SANITAS

W tym dniu panowie mogli skorzystać z badań EKG Serca, konsultacjo kardiologicznych, poziomu cukry we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz diety dla sercowców.

Podczas akcji pa­no­wała miła i przy­ja­zna at­mos­fera. Każdy uczestnik otrzy­mał upo­mi­nek.

„Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się skonsultować z lekarzem. Termin na NFZ miałem wyznaczony na listopad” – Pan Zygmunt

Z badań opublikowanych w czasopiśmie „Journal of Medical Virology” wynika, że w ostatnich latach liczba zgonów z powodu zawału serca wzrosła aż o 30%. Dotyczy to w większości osób w wieku 25-44 lat. To grupa wiekowa, która w „normalnych okolicznościach” nie jest uważana za grupę wysokiego ryzyka zawału serca.

W roku poprzedzającym pandemię odnotowano 143 787 zgonów z powodu zawału serca, w ciągu pierwszego roku pandemii liczba ta wzrosła o 14 proc. do 164 096.

W grupie wiekowej 25-44 ten wzrost wyniósł 29,9 proc., w grupie 45-64 — 19,6 proc., a dla osób mających 65 lat i więcej ta różnica wyniosła 13,7 proc.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio