Wystawa edukacyjna „KREW: LEK, WARTOŚĆ, ZASÓB”

Dziś, tj. 15 listopada 2022 r. w Sejmie RP otwarto wystawę edukacyjną „KREW: LEK, WARTOŚĆ, ZASÓB”, prezentującą tematykę z zakresu gospodarowania krwią w Polsce – znaczenia i wartości krwi dla sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia jej niedoboru. Okazją do jej organizacji jest przypadająca 22 – 26 listopada br. 50 – rocznica ustanowienia Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Organizatorami wystawy są: Poseł na Sejm RP Violetta Porowska, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, Poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS oraz Stowarzyszenie „Hematoonkologiczni”.
Wystawa prezentuje najważniejsze dane dotyczące gospodarowania krwią w Polsce – jej zasobów i zużycia oraz wskazuje rozwiązania optymalizujące zarządzanie krwią, których wdrożenie pozwoli zapobiec wystąpieniu jej niedoboru.
Krew to wyjątkowy, bezcenny naturalny lek, którego nie udało się dotąd zsyntetyzować. Powinniśmy więc ze szczególną starannością dbać o jej zasoby i cenić każdego krwiodawcę. Sprawne zarządzanie zaopatrzeniem i zużyciem krwi ma bowiem dla każdego systemu opieki zdrowotnej kluczowe znaczenie.
Mimo, że Polska jest obecnie samowystarczalna, jeśli chodzi o zasoby krwi, to w opinii ekspertów już w 2030 r. możemy się mierzyć z problemem jej deficytu. Dlatego opracowanie i wdrożenie dobrze przemyślanych strategii, które zapobiegną marnotrawstwu krwi i zoptymalizują jej zużycie jest jednym z najważniejszych zadań przed którym stoi obecnie polski system opieki zdrowotnej.

https://www.cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/krew-lek-wartosc-zasob-wystawa-edukacyjna-w-sejmie

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio