Rola tłuszczów rybich w odżywianiu Pacjenta onkologicznego

Znaczenie tłuszczów w genetyczno-fizjologicznym funkcjonowaniu Organizmu Człowieka

Tłuszcze są kluczowym składnikiem w diecie człowieka. Stanowią nie tylko źródło energii pokarmowej, ale przede wszystkim są jednym z podstawowych elementów budulcowych
i regulatorowych Organizmu.

 

 

Są kluczowe, ponieważ stanowią dla Organizmu podstawę do przeprowadzenia genetycznych i fizjologicznych procesów tłuszczozależnych. Wśród nich wyróżniamy najważniejsze mechanizmy obronne i regeneracyjne:

 • odpornościowe;
 • krwiotwórcze;
 • przeciwzapalne;
 • odbudowy komórkowej.

Bez dostarczenia ich z codzienną dietą w odpowiedniej ilości, zdolność Organizmu do zapobiegania chorobom i do walki z nimi będzie bardzo ograniczona.

Nie wszystkie tłuszcze jednak Organizm wykorzystuje w tym kierunku. Aby mogły zostać włączone do tłuszczozależnych procesów obronnych i regeneracyjnych, muszą być zgodne
z genetycznym i fizjologicznym zapotrzebowaniem Organizmu. Tłuszczami spełniającymi te wymagania są:

 • alkiloglicerole i skwalen;
 • wielonienasycone kwasy tłuszczowe: EPA, ETE, DPA i DHA omega-3 oraz kwas nerwonowy omega-9;
 • witamina A i D3.

Wnioski z wielu innych badań nad rolą tłuszczów w Organizmie są niejasne i nierozstrzygające. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że stosuje się w nich dawki niewystarczające do tego, aby spełnić genetyczne i fizjologiczne zapotrzebowanie Organizmu Człowieka. Po drugie, stosowane są pojedyncze substancje, w sposób chemiczny, a więc sztuczny dla Organizmu, pozyskane z olejów rybich.

Firma Marinex jako pierwsza stosuje odpowiednie ilości substancji budulcowych dla procesów tłuszczozależnych: ilości, które zostały poparte wynikami rzetelnych badań naukowych. Co więcej, dostarczane są one w postaci biologicznego źródła, niepoddawanego modyfikacjom, w której każda substancja występuje w takiej strukturze i tworzy takie same kompleksy, jak naturalnie w rybie.

Tylko substancje zgodne z genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem Organizmu Człowieka mogą zostać włączone w tłuszczozależne procesy i dać mu możliwość osiągnięcia mierzalnych efektów, które przełożą się na realną poprawę jego kondycji.

Niedożywienie Pacjenta onkologicznego

Pacjenci onkologiczni zmagają się nie tylko z chorobą i wyniszczającym leczeniem, ale bardzo często również z niedożywieniem. Niedożywienie określane jest jako stan, w którym Organizm nie otrzymuje kluczowych składników odżywczych w odpowiednich ilościach. Procesy obronne i regeneracyjne, które uruchamia niedożywiony Organizm, są zaburzone, a ich siła niewystarczająca do tego, by podjąć skuteczną walkę z chorobą.

Problem niedożywienia w polskiej onkologii podkreślają sami eksperci:

Objawy niedożywienia lub wyniszczenia występują u 30–85% chorych[1].

(…) każdy rodzaj nowotworu przebiega z niedożywieniem. Pierwszym objawem choroby nowotworowej, niespecyficznym, jest niezamierzona utrata masy ciała. I to jest również pierwszy objaw niedożywienia[2].

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia terapii przeciwnowotworowej, każdy pacjent, u którego rozpoznaje się nowotwór i wdraża leczenie onkologiczne, powinien zostać skonsultowany przez specjalistę żywienia klinicznego[3].

Niestety, to tylko teoria. W praktyce Pacjent z problemem niedożywienia pozostaje sam, bez systemowego wsparcia. Słabnący Organizm, nie otrzymujący odpowiedniego budulca, słabnie, a wraz z nim szanse na skuteczną walkę z chorobą.

Rola tłuszczów rybich w żywieniu Pacjenta onkologicznego

Dostarczenie genetycznie i fizjologicznie niezbędnych tłuszczów, o których wspomniano wcześniej, u Pacjentów onkologicznych jest szczególnie istotne. Dlaczego? Bo szczególnie pacjenci wyniszczeni mają zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 45 kcal na kg masy ciała, z czego aż 30–50% powinny stanowić właśnie tłuszcze1.

Tłuszcze budulcowe: alkiloglicerole, skwalen, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i witaminy tłuszczowe są włączane w tłuszczozależne procesy obronno-regeneracyjne. Są to jedne z najsilniejszych procesów uruchamianych przez organizm – rodzaj tłuszczów i ich ilość mają decydujący wpływ na jego kondycję. To właśnie one decydują o osiągnięciu przez Organizm takich efektów jak autoregulacja stanów zapalnych, zwiększenie siły odpornościowej czy prawidłowa regeneracja.

Interwencja żywieniowa u Pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Niezbędność dostarczania Organizmowi odpowiednich tłuszczów wykazały wyniki blisko 50 badań naukowych u Pacjentów chorujących na: infekcje, nowotwory, paradontozę, RZS, łuszczycę, AZS, alergie, chorobę wieńcową, schizofrenię i depresję oraz pisemne opinie ponad 5300 pacjentów, przyjmujących oleje rybie produkowane przez firmę MARINEX. Udowodniły one, że efektów wytwarzanych przez tłuszczozależne procesy Organizmu nie da się uzyskać żadnymi innymi metodami. Co najważniejsze jednak, wytworzył je Organizm, w najkorzystniejszy z możliwych sposobów – genetyczny i fizjologiczny.

Jednym z prowadzonych przez firmę Marinex badań była interwencja żywieniowa u Pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. W jej wyniku powstała pierwsza i jedyna Oficjalna Rekomendacja Dietetyków Klinicznych do stosowania kompozycji olejów rybich BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żywność medyczna) u osób z chorobą nowotworową. Dietetycy kliniczni, każdego dnia otaczający opieką chorych onkologicznie, potwierdzają w niej, że procesy tłuszczozależne, uruchamiane przez Organizm, skutkują wytworzeniem efektów ratujących zdrowie i życie, m.in.:

 • poprawa kondycji organizmu, pozwalającą na zastosowanie właściwego cyklu chemioterapii;
 • utrzymanie dobrych wyników morfologii, pozwalały na podanie Pacjentom kolejnych cykli chemioterapii;
 • ustąpienie objawów depresji, która szczególnie osłabia systemy obronno-regeneracyjne;
 • poprawa apetytu, czyli możliwość odżywiania organizmu, czego skutkiem był brak znaczącej utraty wagi;
 • poprawa kolorytu skóry, wzmocnienie włosów i paznokci, świadczące o znacznie lepszym działaniu całego organizmu;

Każdy z przedstawionych w niej efektów ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia. Organizm mógł uruchomić właściwe procesy tłuszczozależne dlatego, że otrzymywał odpowiedni budulec w postaci jedynej na świecie tak szerokiej kompozycji tłuszczów jaką jest BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids.

Podsumowanie

Wdrożenie interwencji żywieniowej powinno być podstawą postępowania z pacjentem chorującym na nowotwór. To jedyny sposób zagwarantowania kompleksowej ochrony zdrowia Pacjenta, chroniącej go przez skutkami ubocznymi leczenia: niewydolnością systemu odpornościowego, zaburzeniami morfologii, wyniszczeniem, zaburzeniami psychicznymi.

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids powinien być zatem przyjmowany przez każdego pacjenta z chorobą nowotworową. To produkt odżywczy, spełniający najwyższe standardy zaufania, dla którego nie ma alternatywy dla wytwarzania właściwych, nadrzędnych procesów tłuszczozaleznych, z których jesteśmy zbudowani: czerwony szpik kostny 70% tłuszczów, mózg 60%, serce 35%, skóra 33%, wątroba 30% (%suchej masy).

Najcenniejsze efekty zdrowotne to te, które wytwarza genetycznie i fizjologicznie Organizm Człowieka ponieważ oznaczają że działa w pełni swoich możliwości i bez zaburzeń, czyli głównych przyczyn większości chorób..

Opis produktu: https://biomarinemedical.pl/

Informacje o chorobie nowotworowej i roli żywienia:

https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/nowotwory/

[1] Kłęk S. i wsp. Standardy leczenia żywieniowego w onkologii.,  NOWOTWORY Journal of Oncology 2015, volume 65, number 4, 320–337

[2] https://www.medexpress.pl/leczenie-zywieniowe-istotnie-wplywa-na-rokowania-pacjentow/76183 (dostęp z 13.04.2022 r.)

[3]https://pulsmedycyny.pl/dr-aleksandra-kapala-zywienie-kliniczne-wydluza-zycie-chorych-na-nowotwory-1137325 (dostęp z 13.04.2022 r.)

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio