Sanitas w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Stowarzyszenie SANITAS dołączyło do Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Będziemy działać o obszarze onkologii oraz propozycji zmian systemowych.

Naszym zadaniem będzie przede wszystkim: określanie obszarów zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym w zakresie projektów aktów prawnych, wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych działaniach związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta.
https://www.gov.pl/web/rpp/rada-organizacji-pacjentow
© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio