Propozycja Programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień przeciw HPV

27 maja w imieniu 13 organizacji pacjentów przekazaliśmy Ministerstwu Zdrowia propozycję Programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)!
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS wraz z 13 organizacjami reprezentującymi pacjentów 27 maja br. złożyło wniosek w Ministerstwie Zdrowia mający na celu utworzenie Programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dwunastolatków. Celem programu jest istotne zredukowanie występowania nowotworów i innych HPV-zależnych chorób.

 

 

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołuje raka szyjki macicy, inne nowotwory HPV-zależne oraz choroby nieonkologiczne. W Polsce rak szyjki macicy (RSM) był w 2018 roku siódmym co do częstości nowotworem złośliwym występującym wśród kobiet. Co roku taką diagnozę słyszy prawie 3000 kobiet, a połowa z nich umiera. Metodą, która w znacznym stopniu zapobiega zakażeniu, a dzięki temu również zachorowaniu na choroby HPV-zależne jest szczepienie ochronne przeciwko HPV dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania.
Polska jest jedynym krajem w UE, który dotąd nie wprowadził programu szczepień ochronnych przeciwko HPV. Niebawem jednak, ma się to zmienić dzięki Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) która, zakłada wdrożenie szczepień przeciwko HPV oraz osiągnięcie zaszczepienia populacji dziewcząt i chłopców w wieku dorastania na poziomie co najmniej 60%.
Program Profilaktyki Zdrowotnej Szczepień Przeciwko Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego (HPV), złożony przez organizacje pacjentów działające w całej Polsce, to propozycja rozwiązania, które pozwoli na zabezpieczenie przed okrutną chorobą tysiące kobiet. Celem głównym złożonego programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 60% poziomu zaszczepienia nastolatków pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Onkologicznej.
W programie przyjęto rozwiązania oparte o rekomendacje towarzystw naukowych oraz opinie ekspertów z dziedzin medycyny obejmujących: ginekologię onkologiczną, pediatrię, medycynę rodzinną i zdrowie publiczne a także doświadczenia krajów europejskich realizujących szczepienia przeciwko HPV od ponad dziesięciu lat.
Dane te wskazują, że aby skutecznie wyeliminować ryzyko zakażeń HPV, należy wytworzyć odporność populacyjną poprzez wysoki poziom zaszczepienia, co będzie możliwe do osiągniecia dzięki odpowiedniemu modelowi finansowania i realizacji szczepień.
Rekomendacje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wskazują jednoznacznie, że wysoki poziom zaszczepienia 50-80% jest kluczowym elementem programów szczepień przeciwko HPV. Osiągniecie wysokiego poziomu zaszczepienia rekomendowane jest poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej.
Doświadczenia krajów europejskich, prowadzących szczepienia przeciwko HPV od ponad dekady, pokazują, że wysoki poziom zaszczepienia populacji docelowej (od 40% do 90%) uzyskują właśnie te kraje, w których są realizowane programy narodowe zapewniające bezpłatny dostęp do szczepień przeciwko HPV w gabinecie lekarza, szkole lub wielu miejscach równocześnie.
Zaproponowany Program Profilaktyki Zdrowotnej zakłada oprócz szczepień profilaktycznych nastolatków także edukację, i działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej wśród młodzieży.
Narodowy Program Profilaktyki Zdrowotnej dla 12 latków realizowany w POZ stanowi solidny i trwały fundament dla realizacji celów NSO, podbudowany dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami w zakresie realizacji szczepień ochronnych w POZ.
Mamy nadzieję, że głos pacjentów w tej ważnej dla interesu publicznego sprawie zostanie wzięty pod uwagę. Liczymy na merytoryczny dialog pomiędzy środowiskiem pacjenckim, eksperckim i rządowym, który doprowadzi do wdrożenia efektywnego programu walki z HPV-zależnymi nowotworami.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio