Zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną

 

W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną

 

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.
W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację  medyczną. Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części.
Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę. Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których Pacjent wcześniej nie otrzymał.
Na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach prawa od dłuższego czasu wskazywał Bartłomiej Chmielowiec, skutecznie o nie zabiegając i aktywnie uczestnicząc w pracach na kolejnych etapachlegislacyjnych.Rzecznik Praw Pacjenta będzie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w powyższych zakresie. Nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów będzie rozpatrywane w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

 

/upload/informacja prasowa BRzPP 20190423.pdf


© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio