Biała Sobota-Sanok- relacja

 

Kolejną Białą Sobotę z Ultasoografią mamy za sobą.

 

Łącznie wykonano 122 badania oraz 19 Analiz Składu Ciała.
Podczas badań USG jamy brzusznej wykryto u 5 pacjentów poważne zmiany wymagające natychmiastowej dalszej diagnostyki. Badanie USG nerek wykazało u 3 młodych pacjentów nieprawidłowości, natomiast podczas badania Echa Serca a u dwóch osób wykryto poważne zmiany.

 

Ponadto kilkanaście osób skierowano na dodatkowe badania.

Zainteresowanie było bardzo duże. Wyczerpane zostały limity na wszystkie badania.

Wierzymy, że dzięki tej akcji, udało się w porę zdiagnozować choroby, dzięki czemu pacjenci mają szansę na szybsze wyleczenie. Dzisiejsza diagnostyka pozwoliła wykryć u kilku pacjentów zmiany chorobowe bezpośrednio zagrażające życiu.

Akcja od­była się dzięki za­an­ga­żo­wa­niu i  wspar­ciu le­ka­rzy spe­cja­li­stów, pie­lę­gnia­rek, wo­lon­ta­riu­szy.
Akcja nie mo­głaby się od­być bez spon­so­rów, któ­rym bar­dzo dzię­ku­jemy.
Firmie PrifiMedical za udostępnienie nowoczesnego aparatu USG.
Dziękujemy lek. Adamowi Siembabowi za pomoc organizacyjną.
Dziękujemy lo­kal­nym me­diom za roz­po­wszech­nie­nie Akcji.

 

Badania wykonywali:
– lek. Igor Wójciak
– lek. Adam Siembab
– lek. Małgorzata Tyńska
– lek. Tomasz Czarnota
– lek. Wojciech Dziurawiec

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio