Układ pokarmowy – powikłania w leczeniu onkologicznym

 

Już jest! Kolejna część. Tym razem Poradnik Układ Pokarmowy. Powikładnia w leczeniu onkologicznym.

 

Postępowanie prowadzone u chorych na nowotwory powinno polegać na stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego oraz wspomagającego. Działania przeciwnowotworowe wspomagające należy stosować równocześnie z wykorzystaniem wszystkich – obecnie dostępnych – metod. Celem wspomagającego postępowania jest opanowanie – całkowite lub przynajmniej częściowe – objawów  związanych z chorobą oraz niepożądanych działań wywołanych przez leczenie przeciwnowotworowe, które są często nieuniknione. Ostateczny sukces leczenia zależy w znacznym stopniu od postępowania wspomagającego, które należy dostosować do indywidualnych potrzeb chorych z uwzględnieniem charakterystyki używanych metod postępowania przeciwnowotworowego.
Więcej

 

Układ pokarmowy. Powikłania w leczeniu onkologicznym.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio