Spotkanie Organizacji Pacjenckich u Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Belwederze, czyli Nic Nowego o Nas Bez Nas

 

14 lutego w Warszawie odbyła się niezwykle ważna konferencja „Nic nowego o nas bez nas”-. Organizacje Pacjenckie spotkały się w Belwederze z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

 

W spotkaniu i dyskusjach uczestniczyli m.in. Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

To było przełomowe i bardzo ważne spotkanie.
Jesteśmy przekonani, że to krok milowy w dążeniu do poprawy opieki nad pacjentem w naszym kraju.
Wierzymy, że słowa „pacjent jest najważniejszy” przerodzą się w rzeczywistość a głos organizacji pacjenckich, będzie ważnym czynnikiem kształtowania polityki zdrowotnej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i tak ważnymi słowami, które zostały wypowiedziane podczas konferencji.

 

Prezydent RP Andrzej Duda –

„Nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj ważnym elementem związanym z ochroną zdrowia i ratowaniem życia ludzkiego jest właśnie nowoczesna technologia. Ale to kosztuje gigantyczne pieniądze. Teraz my, rządzący i podejmujący decyzje, planując budżet i inne wydatki, musimy teraz podjąć tę niezwykle trudną decyzję ile pieniędzy zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia, ile na bezpieczeństwo Państwa, na system emerytalny. Ta liczba nie jest nieograniczona. Ona jest ograniczona a ta decyzja musi być podjęta, czy będziemy zwiększali nakłady na ochronę zdrowia czy też będą one stałe. Nakłady na ochronę zdrowia są zbyt małe, potrzeba ich więcej i będzie potrzeba ich jeszcze więcej. Chcemy nowoczesnej medycyny zatem i nowoczesnej ochrony zdrowia. Ale to kosztuje. To są gigantyczne pieniądze.

 

 

To właśnie Państwo powinniście uczestniczyć w tej dyskusji i cieszę się, że tu jesteście. Jednak trzeba sobie realnie odpowiedzieć że nigdy nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań, ale będziemy dążyć aby być najbliżej optymalnego poziomu, jak najbliżej ideału. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, takich elementów o których powinniśmy myśleć jest bardzo wiele. Troska o pacjenta, o to aby był dobrze zaopiekowany, to także troska o to, żeby byli lekarze, żeby były studia medyczne odpowiednio dostępne. To także troska o to aby tych młodych ludzi, którzy idą na te studia było wystarczająco dużo, żebyśmy mieli tych lekarzy. Również o warunki jakie im stworzymy, aby oni chcieli zostać w naszym kraju a nie wyjechać za granicę. To troska o to aby była pielęgniarka, która także będzie chciała zostać w kraju ale będzie odpowiednio wynagradzana. Chcemy aby tych pielęgniarek było odpowiednio dużo.  To troska o cały personel medyczny oraz jakość naszych szpitali. Oczywiście mamy miejsca gdzie poziom ten jest naprawdę bardzo wysoki, na światowym poziomie,  ale mamy też miejsca w których „czas się zatrzymał” jakieś 30-40 lat temu. Mamy bardzo wiele do nadrobienia. Dlatego potrzebne są nam takie spotkania jak dzisiejsze. W jaki sposób to dopiąć tak, żebyśmy dali radę z jednej strony sprostać oczekiwaniom pacjentów ale z drugiej strony mamy budżet ograniczony od strony finansowej. Ale impuls w tym wszystkim, że jesteśmy na tej Sali. Dlatego właśnie że my chcemy aby ochrona zdrowia była lepsza a to kosztuje i o tym powinniśmy dyskutować. Tutaj rola pacjentów i organizacji pacjenckich jest tak niezwykle ważna. Więc jeżeli mówimy „nic nowego o nas bez nas” to mówimy właśnie o tym głosie, który będzie stale napominał o niezapominaniu. Dla lekarzy racją istnienia są pacjenci, bez nich lekarza nie ma i tak samo dla polityków, nie byli by potrzebni gdyby nie społeczeństwo i jego oczekiwania, które trzeba realizować. Dlatego ta debata jest tak niezwykle ważna. Dlatego tak bardzo dziękuje za przybycie na dzisiejsze spotkanie i dziękuję za wszystkie głosy które tutaj dzisiaj padły. Ze strony środowisk pacjenckich oraz ze strony profesjonalnej ochrony zdrowia”.

 

 

Prof. Piotr Czauderny – koordynator Sekcji „Ochrona Zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju

 

„Obecność Pana Prezydenta na dzisiejszym spotkaniu podkreśla o jak ważnym temacie mówimy i jak istotne są sprawy które chcielibyśmy tutaj poruszyć.

 


 

Słowo pacjent z języka łacińskiego oznacza cierpienie, takie bierne znoszenie różnych przykrości czy nieprzyjemności. Czy słowo pacjent zakłada taką bierność w swojej etymologii. Ale te czasy właśnie odchodzą w przeszłość. Musimy patrzeć na pacjentów jako na aktywnych uczestników procesu leczenia”.

 

Władysław Ortyl , Marszałek Województwa Podkarpackiego-

 

„Dzisiejsza debata pozwala mi przełamać pewną sferę wpływów w ocenie podkarpackich szpitali. Tutaj organizacje pacjenckie są niezwykle potrzebne. Aby pacjent nie był na szarym końcu a poprzez organizacje stał się równoprawnym graczem.

 


 

Z pewnością zorganizuję dla organizacji pacjenckich działających na Podkarpaciu konferencję aby podjąć dialog z nimi. Stąd bardzo jestem zadowolony z udziału w dzisiejszym spotkaniu. Zdecydowanie musimy poprawić sferę etyki w tym całym systemie. Nie może być tak ogromnej przepaści między pacjentem a lekarzami. Jest to niezmiernie ważne. Natomiast system współpracy z organizacjami pacjenckimi jest niezwykle ważny”.

 

Beata Ambroziewicz, Prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów-

 

To, co jest niewątpliwie ważne to jest to, że ten trzeci sektor w demokratycznych Państwach zajmuje bardzo ważną role i jest traktowany jako niezbędny obok sektora publicznego. Zrównoważony rozwój z udziałem organizacji pacjenckich, które są utworzone tak naprawdę oddolnie, z potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi pochylenia się nad osoba słabszą i chorą jest wyrazem głębokiej postawy obywatelskiej i realizacji w praktyce wartości humanistycznych.

 

 

Bardzo się cieszę, że bronią reprezentantów tak naprawdę różnych organizacji pacjentów które działają w najróżniejszych formach. Dzięki mniejszym, i większym organizacjom, a także organizacjom parasolowym, możemy dzisiaj przedstawić zarówno nasze perspektywy jak i rekomendacje”.

 

 

Krystyna Wechnam, Polska Unia Organizacji Pacjentów –

 

„Oczekujemy przede wszystkim na stałą formę dialogu i budowania strategii w ochronie zdrowia. Ważne jest aby ona działała ponad podziałami politycznymi i była niezależna od zmiany ekip rządzących. Nasza rekomendacja przedstawiana była w Ministerstwie Zdrowia z udziałem wszystkich środowisk organizacji pacjentów. Była ponawiana we wszystkich indeksach oceny zdrowotnej w całej Europie gdzie zdobywa najwięcej punktów.

 

 

Na przykład w Holandii okazuje się, że najważniejsza tam jest współpraca pacjenta z profesjonalistami – lekarzami. To oni wspólnie wypracowują to, co można przedłożyć decydentowi. Dążymy do tego aby w Polsce środowiska medyczne bardziej traktowały pacjentów jako partnerów. Pomijając oczywiście sposób leczenia. Chcemy aby pacjentów reprezentowały organizacje parasolowe o szerokim spektrum działania. Niezwykle istotna jest współpraca z rzecznikiem praw pacjenta”.

 

 

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta-

 

„Szeroko widzę współpracę ale priorytetem będzie udział organizacji pacjenckich w tworzeniu nowelizacji praw pacjenta jak i rzecznika praw pacjenta. Włączenie organizacji pacjentów do wszystkich istniejących form, w tym do narodowej Rady Rozwoju.

 

 

Jeśli chcemy aby pacjent był w relacji partnerem a nie tylko biernym słuchaczem, musimy zacząć od współpracy. Ważna jest też edukacja zdrowotna już na etapie szkół. Natomiast bardzo ważna jest współpraca z organizacjami pacjenckimi, ponieważ są one lustrem potrzeb pacjenta. To one przekazują te informacje, co pacjenci potrzebują ze strony systemu. Deklaruję szeroką współpracę z organizacjami pacjenckimi. I nie byłoby tak naprawdę Instytucji Rzecznika Praw Pacjenta gdyby nie organizacje pacjenckie. Chce też wypracować sposób aby przy rzeczniku praw pacjenta działała rada złożona z organizacji pacjenckich z którą wspólnie wypracowalibyśmy kierunki działań oraz propozycje zmian systemowych”. 

 

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia-

 

„Najważniejszy jest dla mnie dialog. Na Świecie mamy bardzo różne rozwiązania, lepsze i gorsze, plusy i minusy. Zdecentralizowana organizacja jest bliżej pacjenta. Drobne mniejsze Stowarzyszenia naprawdę mogą realnie działać dla dobra pacjenta w swoim środowisku, pozwalają na efektywne realizowanie się osób które chcą działać. Ciężko jednak jest rozmawiać na raz z tysiącami organizacji. Dlatego też taka organizacja parasolowa zdecydowanie jest to partner dla ministerstwa.

 

 

Chodzi o to, aby rush pacjencki miał reprezentację, która byłaby w dialogu z władzami. I takie organizacje parasolowe widać są. To one powinny reprezentować większe zgrupowania pacjentów. Dla mnie jest to kluczowe dlatego, wracając do tego dialogu, chciałbym  na przełomie najbliższego miesiąca ogłosić rozpoczęcie debaty o zdrowiu publicznym. Gdzie chcielibyśmy usiąść do rozmów o docelowym modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Debatę gdzie to pacjenci są kluczowi, ponieważ to oni powinni powiedzieć czego oczekują. W takiej debacie będą uczestniczyć oczywiście pracownicy systemu zdrowia, pracownicy medyczni oraz osoby zarządzające oraz eksperci, którzy znają się na konkretnych rozwiązaniach. Podstawowym pytaniem będzie: co Pan, Pani chce osiągnąć za składkę którą płaci, za podatki. I tutaj organizacje pacjenckie są kluczowe. Ja już odbyłem spotkania z organizacjami i wiem, że to nie są jakieś absurdalne wymagania którym nie można sprostać. Właśnie takich propozycji rozwiązań potrzebujemy. To nie będzie kolejna debata o tym jakie są problemy, ponieważ to już jest przepracowane, lecz debata o tym, jak je rozwiązywać.

 

Dialog i jego efekty musza być daleko idące, na 15-20 lat do przodu. Wypracować takie założenia kierunkowe, które mogłyby być realizowane również za lat 10,15,20. Niezależnie od tego, kto w danym momencie będzie pełnić jaką funkcję. Aby następcy respektowali to co dziś zostanie wypracowane”.

 

 

Andrzej Jacyna, po. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia-

 

„Myślę ze mamy dobry czas przed nami i że będą dodatkowe pieniądze, które będzie można celowo zagospodarować. I na to jest potrzebny głos pacjenta aby wiedzieć na co te pieniądze regionalnie mają być rozdysponowywane.
Nie we wszystkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w radach są przedstawiciele pacjentów. Pacjenci będą w większym zakresie włączani w proces decyzyjny”

 

Beata Ambroziewicz, Prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów –

 

„Cieszy mnie to, że dzisiaj już zwłaszcza po dzisiejszym spotkaniu widzimy, że nie musimy się już nawzajem przekonywać, że udział pacjentów w dialogu jest rzeczą oczywistą a współpraca w formie partnerstwa przynosi dużo więcej korzyści niż działania w pojedynkę. Zainteresowanie Państwa i Władz dzisiejszą dyskusją naprawdę dają nam wielkie nadzieje na to, że jesteśmy już krok dalej i dzisiaj już wchodzimy w proces formułowania konkretnych rozwiązań, które mają się przyczynić ostatecznie do poprawy funkcjonowania całego systemu zdrowia. Rola każdej organizacji jest nie do przecenienia. Pozwalają na zabezpieczenie tych lokalnych potrzeb i pomocy pacjentom. Stowarzyszenie organizacji parasolowych jest bardzo korzystne, nie zabiera ono możliwości działań organizacji lecz ma na celu poprawienie integracji i pozwolić aby ten głos był bardziej słyszalny. Bardzo ważna jest ta rola bezpośrednio wspierająca a z drugiej strony współdziałanie już na poziomie centralnym gdzie mówi się o rozwiązaniach które dotyczą tak naprawdę nas wszystkich. Dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować różnego rodzaju konsensusy rekomendacji, które ostatecznie zostaną wdrożone”.

 

 

Paweł Mucha, Zastępca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta-

 

„Wszystkie dzisiejsze rekomendacje, będziemy opracowywać i przedstawiać panu Prezydentowi. Jestem przekonany, że dzięki dzisiejszej konferencji, którą zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda, i obecności Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawione przez Państwa postulaty stają się zaczątkiem konkretnych inicjatyw”.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio