Nagrody Jaskółki Nadziei – wyróżnienie dla Sanitasu

 

Podczas VII Forum Pacjentów Onkologicznych odbyła się III edycja nagród Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Jaskółki Nadziei”, przyznawanych za wsparcie, niesienie nadziei oraz tworzenie dobrych wzorów i praktyk w polskiej onkologii.

 

Nagrody wręczane są w czterech kategoriach: Kampania/projekt społeczny o tematyce onkologicznej, Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Pacjent Niosący Nadzieję, Nagroda Specjalna – Chcemy, aby jaskółki, które są symbolem naszej Koalicji, niosły nadzieję chorym, aby pacjenci wykorzystywali jak najpełniej, jak najbardziej wartościowo każdy dzień. – powiedziała przewodnicząca Kapituły Nagród, redaktor Aleksandra Rudnicka.

 

Stowarzyszenie Sanitas otrzymało wyróżnienie w kategorii Projekt/Kampania Roku 2017 z naszą Akcją Bajkowa Sobota-Kochj, Chroń, Zapobiegaj !!!

 

Wyróżnienie to, jest efektem wspaniałej współpracy z sanockim Oddziałem Dziecięcym, wraz z całym zespołem medycznym pod kierownictwem ordynatora – lek. Przemysława Galeja.
To ludzie z ogromną radością w sercach, dobrem i profesjonalizmem. To ludzie z powołaniem, którzy dobro dzieci przedkładają nad swój prywatny czas.  Współtworzenie z nimi takich Akcji już od lat to dla nas czysta przyjemność i radość.

 

 

LIDER ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 2017 

 

NAGRODA GŁÓWNA dla Piotra Błaszkiewicza Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, za wieloletnią, pełną pasji i poświęcenia pracę na rzecz chorych na nowotwory oraz za nieustający entuzjazm i konsekwencję w szerzeniu profilaktyki chorób hematologicznych oraz pozyskiwanie kolejnych dawców szpiku, dzięki którym możliwe jest ratowanie życia chorym na białaczki

 

WYRÓŻNIENIE dla Iwony Nawary Stowarzyszenie Unicorn
za pionierskie działania na rzecz niesienia wsparcia psychoonkologicznego, pasję w tworzeniu Centrum Psychoonkologii Unicorn jako modelowego ośrodka pomocy psychoonkologicznej

 

WYRÓŻNIENIE dla Oriny Krajewskiej Fundacja im. Małgosi Braunek „Bądź”
za błyskotliwy debiut w roli liderki organizacji pacjentów onkologicznych, pełną inwencji i zaangażowania pracę na rzecz chorych onkologicznie oraz propagowanie holistycznego podejścia do pacjenta

 

 

PACJENT NIOSĄCY NADZIEJĘ 2017

 

NAGRODA GŁÓWNA dla Anny Domańskiej Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA
za uśmiech, optymizm, pogodę ducha, dzielenie się swoim doświadczeniem choroby z innymi pacjentami oraz niesienie wsparcia i nadziei, a także za zaangażowanie w działania na rzecz organizacji pacjentów, w tym pracę wolontariuszki w charakterze sekretarza redakcji „Głosu Pacjenta Onkologicznego”

 

WYRÓŻNIENIE dla Lidii Sufinowicz Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”
za wieloletnią, pełną zaangażowania i pozytywnej energii pracę wolontariuszki i edukatorki niosącej wiedzę i nadzieję kobietom z rakiem piersi

 

WYRÓŻNIENIE dla Antoniego Markowskiego Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne
za wytrwałość, talent organizatorski i zaangażowanie w pracę Grupy Wsparcia MPN oraz umiejętność zintegrowania chorych i ich bliskich na rzecz poprawy losu pacjentów z tymi rzadkimi chorobami

 

 

PROJEKT/KAMPANIA EDUKACYJNA 2017

 

NAGRODA GŁÓWNA dla Pogoń Raka Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Oddział Szczecin
za odczarowanie raka płuca jako choroby nieuleczalnej oraz stworzenie atrakcyjnej propozycji szerzenia wiedzy na temat tego nowotworu wśród lokalnej społeczności

 

WYRÓŻNIENIE dla Bajkowa Sobota – Kochaj, chroń, zapobiegaj Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
za stworzenie cyklicznego projektu profilaktyki chorób wśród dzieci, w tym chorób nowotworowych, którego celem jest propagowanie postawy odpowiedzialnego rodzica, dbającego o zdrowie dziecka i zachęcanie od najmłodszych lat do wykonywania badań profilaktycznych

 

WYRÓŻNIENIE dla BREASTFIT. Kobiecy biust. Męska sprawa. Fundacja „Onkocafe – Razem Lepiej”
za unikatowy w skali kraju projekt profilaktyki raka piersi, którego celem jest włączenie mężczyzn w profilaktykę raka piersi – nowotworu, stanowiącego zagrożenie życia bliskich im kobiet

 

 

NAGRODA SPECJALNA 2017 NAGRODA GŁÓWNA dla dr hab. n. med. Adama Maciejczyka
za pracę na rzecz systemowych rozwiązań w polskiej onkologii tworzonych, z myślą o zapewnieniu kompleksowej opieki onkologicznej pacjentom, za życzliwe pochylanie się nad ich potrzebami oraz otwartość na dialog i współpracę z organizacjami pacjentów

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio