XI Forum Organizacji Pacjentów z okazji Światowego Dnia Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10-11 lutego w Warszawie uczestniczyliśmy w  XI Forum Organizacji  Pacjentów, zorganizowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

Podczas Forum poruszane były bardzo ważne tematy dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia, zarówno szans jak też poważnych zagrożeń jakie za sobą niosą dla pacjenta.
Prelegenci omawiali priorytety zmian w systemie oraz jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta. Nie zabrakło tematów związanych z opieką koordynowaną i jej znaczeniem dla pacjenta.

 

Bardzo ciekawie zostały zbliżone prawa pacjenta przy stosowaniu leków biologicznych, zagrożenia przy podawaniu leków oraz działaniach niepożądanych przy leczeniu.

 

Wykładowcami Forum byli między innymi:

 

ks. dr. Arkadiusz Nowak, prof. Dorota Karkowska (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), dr Piotr Warczyński (były Podsekretarz Stanu w MZ), Andrzej Sawoni (Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie), Jerzy Gryglewicz (Ekspert ochrony zdrowia,  Uczelnia Łazarskiego), Jakub Szulc (Ekspert ochrony zdrowia w Ernst&Young), dr Adam Kozierkiewicz (Jaspers, doradca NFZ), Anna Kozieł (Bank Światowy), Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, dr Leszek Borkowski, dr Jarosław Woroń,

 

Dwudniowe spotkanie niewątpliwie pozwoliło na integrację Organizacji Pozarządowych, wymianę doświadczeń, poznanie. Forum zakończyły warsztaty o różnej tematyce.

 

Niestety jesteśmy pełni obaw zmian dotyczących systemu ochrony zdrowia. Chcemy wierzyć w zmniejszenie kolejek do specjalistów, jednak jak ma to być możliwie przy likwidacjach szpitali specjalistycznych? Czy zmiany spowodują polepszenie sytuacji pacjenta w całym systemie ?
Oby nie był to krok w tył, do czegoś co już było, co się nie powiodło.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio