Spotkanie z Panem Ministrem Krzysztofem Łandą – Postulaty

 

Spotkanie z Panem Ministrem Krzysztofem Łandą, 23 listopada 2016 – „Wprowadzamy zmiany korzystne dla pacjentów onkologicznych”.

 

Wraz z wieloma innymi Organizacjami jako Sanitas, staralismy się o spotkanie z Panem Ministrem w sprawie postulatów o których pisaliśmy wcześniej.

 

Podwyższenie progu opłacalności dla leczenia ostatniego rzutu, brak wpływu nowelizacji ustawy refundacyjnej na sytuację pacjentów stomijnych oraz gotowość do wdrożenia dwóch kolejnych postulatów pacjentów onkologicznych – to wynik spotkania Krzysztofa Łanda, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami organizacji wspierających osoby z chorobami nowotworowymi.
Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek pacjentów, którzy we wrześniu br. przesłali do resortu zdrowia 10 postulatów do systemu refundacyjnego. W trakcie rozmowy pacjenci przedstawili swoje propozycje zmian legislacyjnych do dwóch projektów nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz ustawy o ratunkowym dostępie technologii medycznych. Analiza dokumentów wskazuje, że rząd zamierza w pełni wdrożyć cztery rekomendacje pacjentów. Trzy kolejne mają być spełnione w części.
W trakcie spotkania Minister Krzysztof Łanda zapowiedział, że na etapie prac w Ministerstwie wprowadzono kilka zmian w projektach, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację pacjentów onkologicznych. Resort planuje podwyższyć próg efektywności kosztowej dla terapii ostatniego rzutu. W trakcie spotkania padły również deklaracje dotyczące braku wpływu ustawy o refundacji wyrobów medycznych na sytuację pacjentów stomijnych. Istnieje szansa także na wprowadzenie rozwiązań zmierzających do skrócenia czasu od podjęcia decyzji refundacyjnej do faktycznego udostępnienia terapii, jak również zmian, które umożliwią legalne podanie leku nierefundowanego w ośrodku, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci pozytywnie odbierają gotowość Ministerstwa Zdrowia do rozmowy, która przebiegała w spokojnej i życzliwej atmosferze. Zgodnie przyznają, że mają nadzieję na uwzględnienie postulatów na etapie prac rządowych. Zapowiadają także aktywne uczestnictwo w trakcie prac nad ustawami w Parlamencie.
Inicjatywa piętnastu organizacji powstała z powodu niezwykle istotnego charakteru regulacji. Po pierwsze, dostępność terapii onkologicznych poza systemem finansowanym ze środków publicznych jest znikoma i osiągalna dla nielicznych. Po drugie, dostępność terapii jest jednym z czynników istotnie wpływających na skuteczność leczenia w systemie opieki onkologicznej. Po trzecie, wielokrotnie w swojej działalności szukając możliwości rozwiązania problemów związanych z dostępnością leczenia, spotykali się z problemami, których występowanie motywowano regulacjami prawnymi. Tymczasem rolą państwa jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych, w których pacjenci mogą uzyskać najlepsze możliwe leczenie.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio