Zrób sobie ZDROWY prezent – Dzień Ojca w sanockim Szpitalu

 

Z oka­zji Dnia Ojca, Stowarzyszenie SANITAS oraz Szpital Specjalistyczny w Sanoku  za­pra­szają WSZYSTKICH PANÓW na bez­płatne ba­da­nia profilaktyczne.

 

 

Mamy nadzieję, że w co­dzien­no­ści peł­nej za­jęć i obo­wiąz­ków,  znaj­dzie­cie Panowie krótką chwilę na to,  aby wy­ka­zać że je­ste­ście od­po­wie­dzial­nym Ojcami  Rodziny, dba­ją­cymi o wła­sne zdrowie.

Niech ten dzień sta­nie się ku temu okazją.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio