Zapisy na drugi cykl warsztatów psychoonkologicznych – zakończone

Zakończyliśmy za­pisy na drugi cykl Warsztatów Psychoonkologicznych. Kolejne prze­wi­du­jemy na przy­szły rok.

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją z pierw­szego cy­klu Terapii oraz in­for­ma­cjami na te­mat me­tody Simontona

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio