Tak było w Gorlicach podczas Akcji Mikołajkowej

 

W gor­lic­kim Szpitalu Specjalistycznym w rolę Świę­tego  Mikołaja wcie­lił się per­so­nel me­dyczny.

 

Dzielnie roz­da­wał upo­minki wraz z dużą dawką po­zy­tyw­nych emo­cji. Dziękujemy Wam za otwarte serca. Takiej ekipy me­dycz­nej nie je­den szpi­tal może po­zaz­dro­ścić.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio