Przemyska onkologia z Mikołajem

 

Przemyską on­ko­lo­gię rów­nież od­wie­dził Święty Mikołaj z  na­szą Akcją Mikołajkowa Niezpominajka.

 

 

Jak w Gorlicach, Poznaniu tak i w Przemyślu w rolę Mi­ko­łaja wcie­lił się sam per­so­nel me­dyczny dla któ­rych ważne jest do­bre sa­mo­po­czu­cie pod­opiecz­nych a także ra­dość i po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa.

 

Oby wię­cej ta­kich otwar­tych serc i em­pa­tycz­nej ka­dry me­dycz­nej.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio