Poradnik “Dla niej” już do ściągnięcia bezpłatnie.

 

W ra­mach ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej “Dla niej mo­żemy wię­cej” są już do ścią­gnię­cia bez­płatne po­rad­niki dla ko­biet cho­rych na no­wo­twory strefy in­tym­nej. Gorąco za­chę­camy do obej­rze­nia i ścią­gnię­cia.

 

http://www.dlaniejmozemywiecej.pl/files/8413/8917/1317/Poradnik_Dla_Niej.pdf

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio