Mikołajkowa Niezapominajka w kolejnych miejscach – Jasło i Krosno

 

Choć czas Dnia Św. Mikołaja od­dala się co­raz bar­dziej, chcąc do­trzec do wszyst­kich, Św Mikołaj po­pro­sił nas o po­moc.

 

 

Tym ra­zem od­wie­dzi­ły­śmy Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie.  Kiedy słonko dawno już za­szło i za­pa­dała noc, zapukałyśmy do pierw­szej sali.

 

Również te­raz, spo­tka­ły­śmy się z mi­łym i otwar­tym przy­ję­ciem. Im wię­cej dni mija od Dnia Św. Mikołaja, tym za­sko­cze­nie i ra­dość pa­cjen­tów więk­sza. Również ze strony per­so­nelu “mi­ko­łajki” były cie­pło przyjęte.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio