Mikołajkowa Niezapominajka w jasielskim szpitalu

 

6 grud­nia ru­szyła Mikołajkowa Niezapominajka.

 

Jak   za­wsze  to­wa­rzy­szyła jej duża dawka po­zy­tyw­nych emo­cji i cu­downa świą­te­zna at­mos­fera po­cząw­szy od usmie­chów, żar­tów do wzru­sza­ją­cych łez. Pacjentki nie kryły mi­łego za­sko­cze­nia a Panowie od razu po­czuli się lepiej.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio