Mikołajkowa Niezapominajka 2012 – Czas zacząć.

 

Rozpoczynamy ko­lejny rok Akcji “Mikołajkowa Niezapominajka”, pod­czas któ­rej ob­da­ru­jemy upo­min­kami pa­cjen­tów wal­czą­cych z ra­kiem, któ­rzy okres Świąt Bożego Narodzenia nie mogą spę­dzić w swo­ich do­mach z bli­skimi.

 

 

Niesiemy uśmiech i wiarę w wy­zdro­wie­nie za­równo ko­bie­tom, nie za­po­mi­na­jąc też o męż­czy­znach.

 

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 – GORLICE
Mikołajkowa Niezapominajka 2012 – Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie
Centrum Onkologii w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie, Szpital Specjalistyczny w Sanoku.

 

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 – Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w   Krośnie

 

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 – Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

 

PODSUMOWANIE W LICZBACH

 

Dziękujemy spon­so­rom bez któ­rych Mikołajkowa Niezapominajka nie mo­głaby się od­być.

 

 

 Sprawozdania me­dialne z Mikołajkowej Niezapominajki 2012r.

 GORLICE TV HD, 13.12.2012r, Mikołajkowa Niezapominajka 
– esanok.pl | Święty Mikołaj od­wie­dził pa­cjen­tów on­ko­lo­gii w Brzozowie/ 14.12.2012
– brzozowiana.pl / Mikołaj na on­ko­lo­gii w Brzozowie / 13.12.2012
Magazyn NOWINY/nr243 / 14.12.2012 / Mikołaj do­tarł do szpi­tala
TVOBIEKTYW / Mikołajkowa Niezapominajka w Brzozowie / 18.12.2012
– Tygodnik Sanocki / nr 50 / 21 grud­nia 2012 / Przynieśli na­dzieję i łzy szczęścia

 

 Zobacz jak było rok temu

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio