Gwiazdka Noworoczna na onkologii w Brzozowie

 

Już po raz drugi w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie za­wi­tała Noworoczna Gwiazdka z życze­niami z oka­zji Nowego Roku.

 

 

By każdy roz­po­częty dzień do­da­wał na­dziei, wiary i siły. Naszą Gwiazdką była Kinga Midzio-psycholog, która prócz życzeń, po­da­ro­wała wiele uśmie­chu i ra­do­ści pacjentom.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio