Bezpłatny warsztat – domowa opieka rehabilitacyjna nad chorymi leżącymi

 

Primum Noscere Pracownia Psychoonkologii za­pra­sza wszey­skie osoby opie­ku­jące się cho­rymi on­ko­lo­gicz­nie na bez­płatny warsz­tat — “do­mowa opieka re­ha­bi­li­ta­cyjna  nad cho­rymi le­żą­cymi”. Szczegóły na pla­ka­cie oraz www.noscere.pl.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio