Bajkowa sobota w szpitalu – zapraszamy już 2 lutego 2014

 

4 lu­tego — Świa­towy Dzień Walki z Rakiem.

 

Zapraszamy na ak­cję pro­fi­lak­tyczną, skie­ro­waną do dzieci “BAJKOWA SOBOTA W SZPITALU”. Będą to bez­platne ba­da­nia le­kar­skie, la­bo­ra­to­ryjne i ul­tra­so­no­gra­ficzne. Na dzieci cze­kać bę­dzie wiele atrak­cji i nie­spo­dzia­nek. Szczegóły na plakatach.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio