30 stycznia 2012 r. odbyła się Gala V Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Piękna bo Zdrowa

 

30 stycz­nia 2012 r. od­była się Gala V Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Piękna bo Zdrowa”, or­ga­ni­zo­wana przez Organizację KWIAT KOBIECOŚCI oraz Glamoure.

 

 

W Gali uczest­ni­czyła Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS – Anna Nowakowska, która ca­łym ser­cem wspiera dzia­ła­nia na rzecz pro­fi­lak­tyki RSM.

 

Podczas Gali od­był się po­kaz mody w któ­rym uczest­ni­czyły znane am­ba­sa­dorki Akcji oraz ko­biety które wy­grały walkę z rakiem.

 

Prezes Stowarzyszenia KWIAT KOBIECOŚCI – Ida Karpińska, uro­czy­ście wrę­czyła Perły Mądrości oso­bom, które przez ostatni rok szcze­gól­nie wspie­rały dzia­ła­nia Organizacji.

 

http://pudelek.wrzuta.pl/film/5BHVa8TRbxl/kwiat_kobiecosci_-_perly_madrosci

 

http://www.fakt.pl/Polskie-aktorki-w-czerwieni-Foto,artykuly,144354,1.html

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio